Gói cước

Gói Data Ngày

Gói ngày, phí DV 3.000đ/ngày (đã bao gồm VAT), gia hạn hàng ngày. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

3.000 VNĐ/Ngày
Gói Data Tuần

Gói tuần, phí DV 10.000đ/tuần (đã bao gồm VAT), gia hạn hàng tuần. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

10.000 VNĐ/Tuần