Video mới nhất

05:55

Đan áo mùa xuân-Long Nhật

3 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:41

Cánh thiệp đầu xuân-Long Nhật

12 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:04

Bông hồng cài áo-Long Nhật

2 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

03:36

Bài ca Tết cho em-Long Nhật

1 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:10

Trộm nhìn nhau-Long Nhật

7 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:10

Tìm lại người xưa-Long Nhật

5 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:38

Xin Trả Lại Thời Gian-Khánh Bình

3 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:30

Tình Lúa Duyên Trăng-Khánh Bình

13 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:00

Sương Lạnh Chiều Đông-Khánh Bình

9 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:41

Sầu Tím Thiệp Hồng-Khánh Bình

8 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:13

Sa Mưa Giông-Khánh Bình

1 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

06:02

Nhật Ký Đời Tôi-Khánh Bình

1 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:40

Người Đi Ngoài Phố-Khánh Bình

0 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:19

Lạy Phật Quan Âm-Khánh Bình

0 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

05:24

Khóc Thầm-Khánh Bình

3 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích

04:25

Duyên Kiếp- Khánh Bình

9 Lượt xem Bỏ thích Yêu thích